Ny stampunkt för el i Dalarna möjliggör etablering av nya företag

Ny stampunkt för el i Dalarna möjliggör etablering av nya företag

Hela Sverige är i behov av mer el. Då behövs också nya elledningar och stampunkter. I det pågående projektet Vindpark Fageråsen, sydväst om Malung, kommer en ny stampunkt till elnätet skapas – vilket gör Dalarnas elnät mer robust.

Just nu pågår en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska stamnätet för el. Bygget av Sveriges största elledning har klubbats igenom och det handlar om en sträcka på 46 mil – från Jämtland till Värmland. Framför allt ska den ge industrierna i Västra Götalandsregionen mer el till sina satsningar.

Även Dalarnas företag behöver mer el och idag har vi bara en enda stamnätspunkt – som ligger i Repbacken i Borlänge. Det gör elkrävande verksamheter i norra Dalarna, som skidanläggningar, sårbara för elavbrott och brist på effekt när elen behövs som mest. Dessutom växer orterna i norra Dalarna och mer el behövs generellt för att täcka behoven.

Ny stamnätspunkt stärker norra Dalarna

Därför är det glädjande att en ny stamnätspunkt kommer skapas i och med etableringen av Vindpark Fageråsen, som kommer att ligga i Tandö norr om Malung. För Malung-Sälens kommun innebär det att fördelar för nya företag eller för företag som behöver utöka en energikrävande produktion.