Vi står inför en enorm elbrist

Vi står inför en enorm elbrist

Enligt Energimyndigheten kommer Sveriges elbehov vara dubbelt så stort redan år 2035. Även om en snabb utbyggnad av elnätet görs, behövs samtidigt en kraftig ökning av den fossilfria elproduktionen. Här spelar den landbaserade vindkraften en viktig roll.

Svenska kraftnät satsar nu stort på att bygga ut Sveriges elnät ­– men varnar för att investeringarna inte räcker för att möta det enormt stora behovet. De satsar nu 18 miljarder kronor på att bygga ut elnätet, där 44 miljarder ska användas under perioden 2025–2027.

Det är en historisk utmaning, där Sveriges elsystem har byggts ut under lång tid. Nu ska Svenska Kraftnät i princip bygga ett nytt lika stort elsystem, på bara 20 år.

En intensiv elektrifiering ligger bakom

Vad beror då det kraftigt ökande elbehovet på? Framför allt för att samhället just nu fasar ut fossila bränslen och elektrifieras i hög takt. Framför allt är det transporter och industri som kommer att kräva mycket el. Man kan se det som en historisk strukturomvandling, som påverkar hela samhället i grunden.

Och nya elnät räcker inte för att lösa detta. Även om Sverige just nu har ett överskott av elproduktion, kommer det att ändras inom kort. Därför måste den förnybara elproduktionen nu snabbt byggas ut under många år framöver.

Vindkraft på land går snabbast att etablera

Eftersom vi har ont om tid måste vi satsa på de energislag som går snabbast att etablera. Enligt Energimyndigheten är det bara landbaserad vindkraft som hinner ge tillräckligt med el, till det kritiska årtalet 2035.

Vi på DalaVind hoppas på och arbetar för bättre incitament för investeringar i vindkraft och snabbare tillståndsgivning. Det är bara så vi kan säkra en tillräcklig utbyggnad för den förnybara elproduktionen.