Klart med Vindpeng i Orsa – om vindkraftsetableringen blir av

Klart med Vindpeng i Orsa – om vindkraftsetableringen blir av

Om det blir ett ja till vindkraftsetablering i Orsa kommer DalaVind betala tillbaka en del av vinsten till bygden. Det kommer ske i form av Vindpeng. Pengarna ska användas till främjande av projekt som är positiva för bygden.

DalaVind Vindpeng föreningsstöd

Avtalet innebär att 1 % av bruttointäkterna från driftsatta vindkraftverk i områdena Noppikoski och Jordikamäck i Orsa Kommun kommer att delas ut genom Vindpengen. Avtalet kommer endast att skrivas under om det blir ett ja i folkomröstningen den 9:e juni.

Vindpengen kommer förvaltas genom en vindkraftsfond som DalaVind upprättar och planen är att representanter från föreningslivet sitter i fondens styrelse. ​Fonden kommer särskilt iaktta närhetsprincipen. Det innebär att föreningar och verksamhetsutövare närmast vindkraftsområdena Jordikamäck och Noppikoski prioriteras vid fördelning av bygdemedel.

​Målgruppen barn och unga är prioriterad liksom åtgärder för att öka kommunens attraktivitet för befintliga och blivande invånare.

Vindpengen ska användas för ändamål enligt punkterna nedan:

  • Stödja projekt, investeringar, underhåll och utvecklingsidéer i ideella föreningar.
  • Stödja projekt och utvecklingsidéer som stimulerar näringslivsutveckling.
  • Bidra till utveckling av besöksnäringen.
  • Utge stipendier till studierelaterade kostnader till studenter med Orsa-anknytning.
  • I övrigt användas till att öka attraktiviteten, stimulera engagemang och skapa fler arbetstillfällen.

Läs mer på Orsa.se