Välbesökt invigning av DalaVinds lokal i Orsa

Välbesökt invigning av DalaVinds lokal i Orsa

Den 1 februari invigdes DalaVinds lokal i Orsa, med ett trettiotal nyfikna besökare på plats. Fram till folkomröstningen om vindkraften den 9 juni kan Orsaborna nu komma med sina frågor och funderingar direkt till DalaVind på Orsakontoret. ”All information är viktig”, säger Bengt Hansson, Orsabo.

Just nu planeras två vindparker i Orsa och Ljusdals kommun i områdena Noppikoski och Jordikamäck. Markägare och initiativtagare till vindkraften är Orsa Besparingsskog. Totalt rör det sig om 67 verk, varav 37 ligger i Orsa kommun och 30 i Ljusdals kommun.

Ett trettiotal besökare dök upp på DalaVinds invigning för att fika och ställa frågor. Det fanns ett stort intresse av allt från var vindkraftverken ska placeras till vilka som äger Dalavind. Flera Orsabor uttryckte också att initiativet med en lokal på plats var bra.

­– All information är viktig, oavsett vad man sedan tar för ställningstagande, sa Bengt Hansson, som besökte lokalen tillsammans med sin fru Ammi Hansson.

Innebär många miljoner tillbaka till bygden

Om projektet blir av kommer det generera stora summor till Orsabygden då arrendet tillfaller Besparingsskogen. Om man räknar på ett spotpris på 40 öre/kWh, kommer vindkraftverken i Orsa att ge 26 miljoner kronor årligen ­och det är pengar som stannar i bygden. Sedan tillkommer Vindpengen, som med samma spotpris innebär 3,5 miljoner till Orsa och 3 miljoner till Ljusdal. Det är pengar som ska gå till bland annat föreningsliv och barn- och ungdomars utveckling.

– Detta vill vi att Orsaborna bör få veta innan de tar ett beslut i folkomröstningen. Det är unikt att pengarna stannar i bygden, för ofta går de någon annanstans, säger Eva Renström, kommunikationsansvarig på Dalavind.

Temakvällar under våren för mer kunskap

Från februari kommer DalaVind anordna temakvällar i lokalen i Orsa. Detta för att öka kunskapen om vindkraft generellt, om de planerade parkerna och vad detta kommer att innebära för boende i Orsa och Ljusdal. Bland annat kommer elpriser, arbetstillfällen, besöksnäring och biologisk mångfald att tas upp.

Mer information om temakvällarna kommer.

Varmt välkommen till lokalen i Orsa!
Järnvägsgatan 19
Öppettider: tis–­ons kl. 13­–19