Få känner till vad länets politiker och näringsliv gör kopplat till miljömålen

Få känner till vad länets politiker och näringsliv gör kopplat till miljömålen

Bara var fjärde person i Dalarna känner till vad energibolagen, industri- och transportsektorn samt politikerna gör för att nå klimatmålen. Det visar en undersökning av Novus.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av DalaVind. Syftet var att undersöka boende i Dalarnas syn på klimatomställning och olika energislag. Den är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Undersökningen har kompletterats genom en så kallad boost via telefon- och SMS-intervjuer.
Totalt har 1 387 intervjuer gjort.

SOLCELLER POPULÄRAST

I samma undersökning fick dalfolket också svara på vilket energislag man föredrar och vad som skulle kunna påverka ens åsikt. Och trots den stundtals högljudda debatten, i framför allt sociala medier, är det endast 29 % som är negativa till vindkraft. Mest positiva är dalfolket till solceller på hus.

Fördjupade intervjuer
I samband med undersökningen gjordes också tio intervjuer med företag och organisationer gällande el och energiomställningen; Hitachi Energy, Arctic paper, Dalarna Science park, MoraKniv, Skidspelen, Leksands IF, Mellansvenska handelskammaren, Fagerström transport, Ovako.
Dessa hittar du här:
https://www.youtube.com/watch?v=11XVYjx6Xzw