Glöm inte att söka Vindpeng!

Glöm inte att söka Vindpeng!

Den 31 december stänger ansökningarna för Vindpeng 2023. Totalt finns möjligheten att söka Vindpeng i nio vindparker. Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

Vindpeng är till för att gynna en positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som projektören kommer överens om med berörda parter. Mottagare kan till exempel vara byalag, lokala föreningar eller ungdomsverksamheter.