DalaVind ingår nytt samarbete

DalaVind har ingått ett nytt samarbete med OX2, som utvecklar förnybar energi. Företaget är en av DalaVinds äldsta samarbetspartner och redan för tjugo år sedan jobbade grundarna till de bägge bolagen tillsammans för att det skulle bli vindkraft på Hunflen i Vansbro.

DalaVind har ansökt om att få bygga 67 vindkraftverk, fördelade på två vindparker, på Orsa Besparingsskogs mark i Orsa och Ljusdals kommun. Det är ett uppdrag DalaVind fick redan år 2018 av Orsa Besparingsskog. Vindkraftverkens elproduktion motsvarar hushållsel till cirka 320 000 kunder årligen (1,6 TWh).

Om de två vindparkerna blir verklighet kommer dess elproduktion stärka regionens konkurrenskraft samt underlätta klimatomställningen, som är helt beroende av mer fossilfri elproduktion.

– Även om vi funnits i branschen länge så är vi en liten organisation som behöver samarbeta för att kunna genomföra stora projekt. Eftersom vi haft lyckade samarbeten med OX2 tidigare var det naturligt att göra det på nytt, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind.

OX2 är ett svenskt bolag som utvecklar, bygger och säljer storskaliga lösningar inom förnybar energi. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solkraftsparker efter färdigställande och har sedan 2006 ett lokalkontor i Mora med ett flertal medarbetare som bor i bygden.

Hur kommer ert samarbete att se ut?

– DalaVind kommer fortsatt leda projekten tills att tillståndet vunnit laga kraft. Om och när det sker går vi in i nästa fas som innebär att vi  tillsammans med OX2 säkerställer upphandling, byggnation och finansiering, säger Niklas Lundaahl.

DalaVind påstår sig vara lokala och regionala, hur rimmar detta samarbete med det?

– Vi kommer vara delägare i parken och säkerställa ett regionalt delägande på samma sätt som vi gjort i Vindpark Riskebo i Hedemora kommun. Där är vår samarbetspartner SR Energy. Vi tar ansvar för att det blir två bra projekt som kommer de boende i både Orsa och Ljusdal till nytta.

Hur säkerställer ni det?

– Mer lokalproducerad el innebär att vi bidrar till att hålla nere elpriserna. Två vindparker innebär också många arbetstillfällen i samband med byggnation och förvaltning. Dessutom kommer satsningen, om den blir av, medföra ett paket som innebär lokal återbäring. Hur det exakt kommer att se ut jobbar vi med just nu.

Innebär samarbetet en risk för att det kan bli en kinesisk eller rysk ägare som går in och räddar upp projektet?

– Nej. OX2 lägger stor vikt vid att hitta rätt ägare och säljer inte till några länder, personer eller företag som är föremål för sanktioner av EU, FN eller USA. DalaVind kommer också ha full insyn när vi går in i den processen som innebär att hitta externt kapital.