Vindpengar till föreningslivet i Hedemora

I början av november fick flera föreningar i Hedemora kommun vindpengar för att utveckla sina verksamheter. Vindbonusen delades ut av SR Energy och DalaVind för Vindpark Riskebo, och summan var totalt 70 000 kronor.

– Det känns fantastiskt roligt att få träffa föreningslivet och alla lokala eldsjälar. Vi är oerhört stolta över Vindpark Riskebo och med vindbonusen kan vi ge tillbaka till närområdet. Det är ett sätt för oss att bidra där vi verkar, säger Jessica Nylander, som är ansvarig för vindbonus på SR Energy.

De föreningar i Hedemora som fick vindpengar utdelade i november 2023 för Vindpark Riskebo.

Föreningarna som fick utdelning var:

  • Rörsjöns sportfiskeklubb (renovering av vindskydd)
  • Långshyttans Innebandyklubb (matchkläder till nystartat ungdomslag)
  • Långshyttan Hockey club (nya matchtröjor till nystartat lag)
  • Myckelbo Bygdegårdsförening (omkittning av bygdegårdens fönster)
  • Riskebo jaktklubb (bygga slogbod med grillplats)
  • Ryggens fiskevårdsområdesförening (roddbåt samt brygga för rullstolsburna).

Vindpark Riskebo har varit i drift sedan december 2021. Fem av de sju verken ägs av SR Energy, ett av DalaVind och ytterligare ett av Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi och Dala Energi tillsammans. Utdelningen ägde rum i Myckelby bygdegård där representanter från SR Energy och DalaVind fanns på plats.

Vad är vindpeng?

Föreningar som verkar i en bygd nära en vindpark kan söka vindpeng. Det är en ekonomisk ersättning som ska gynna en positiv utveckling i bygden och ni som söker kan vara byalag, lokala föreningar eller ungdomsverksamheter. 

DalaVind har delat ut mellan 20 000–100 000 kronor varje år, till de föreningar som söker. Summan avgörs av hur många vindkraftverk som finns i vindparken. Pengarna har gått till allt från luftvärmepumpar, rödfärgning av byastugor och upprustning av vandringsleder – till multiarenor, ridbanor och utegym.

Det finns fortfarande chans att söka!

Senast 31 december är det dags att skicka in ansökan om vindpeng till oss för dessa vindparker: Högberget, Högtjärnsklack, Tavelberget, Byråsen och Enviksberget.

Här hittar du mer information och ansökningsformulär.