Examensjobb om vätgasetableringar

Hur kan man kombinera förnybar energiproduktion med vätgasproduktion? Den frågan ställde sig Ida Kindlunds i sitt examensarbete. Hon har läst Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet och gjorde under våren 2023 sitt exjobb på DalaVind.

– Vätgas kommer att spela en viktig roll i den globala energiomställningen, men det börjar med lokala satsningar, säger Ida Kindlund.

Hur kommer det sig att du skrivit en uppsats om det här ämnet?

– Jag var väldigt intresserad av vätgas som energibärare och drivmedel när jag var yngre och det låg väl kvar i bakhuvudet och väntade på att vakna igen. Sedan fick jag höra att DalaVind hade börjat satsa på projekt om vätgas och vätgasproduktion från förnybara energikällor så jag slängde iväg ett mejl. Vi fick en bra kontakt från start och tillsammans planerade vi frågeställningen och projektarbetet tillsammans. 

Vad var frågeställningen?

– Hur kan man optimera vätgasproduktion från en vindkraftspark för att dra maximal nytta av överskottsel och även kunna använda vätgasen för att lagra energi och stödja upp elnätet, när vindkraftsproduktionen är lägre? 

Hur gick du tillväga i arbetet?

– Jag har tagit fram ett beräkningsverktyg, som utifrån ett antal parametrar förutspår hur mycket el och vätgas som produceras och levereras, samt vilken inkomst detta ger för en given tidsperiod. 

Vilka utmaningar har du stött på?

– Det är svårt att bli klar. När man skapar ett program finns det alltid fler funktioner man kan lägga till. En annan utmaning är att just nu finns det många projekt planerade, men det väldigt ont om etablerade verksamheter att jämföra med när det gäller den här typen av kombinerade vindkraft- och vätgasparker. 

Vad kom du fram till?

– Med beräkningsverktyget testade jag ett par scenarier. Det som kanske var lite oväntat var att stora variationer i elpris inte är ett krav för att göra vätgasproduktion lönsamt. Om man har möjlighet att styra produktionen och anpassa den till vindkraftsproduktionen, elpriset och efterfrågan på vätgas kan man göra det mesta av förhållandena och skapa vinster med olika förutsättningar. 

På vilket sätt kan branschen ha nytta av dessa resultat?

– Jag hoppas och tror att steget från koncept till verklighet blir mindre, genom möjligheten att testa olika planer, skala och val av komponenter samt att simulera olika marknadsförhållanden. Vätgas kommer att spela en viktig roll i den globala energiomställningen, men det börjar med lokala satsningar.

Det rör sig om stora investeringar och det är viktigt att ha så mycket information som möjligt inför sådana beslut. Detta både för att genomföra en lyckad satsning, men också för att kunna möta den kritik och motsättning som uppstår när man är en av de första som gör något. 

Hur känns det att uppsatsen är klar och vad ska du göra nu?

– Jag är såklart väldigt nöjd och stolt över att ha blivit klar med både uppsatsen och min utbildning. Samtidigt är det lite vemodigt. Jag har lärt mig väldigt mycket under arbetet med projektet och känt att det jag gör är både roligt och värdefullt. 

Just nu jobbar jag som elektronikdesigner via Xameras talangprogram. Jag fortsätter följa utvecklingen inom vätgasområdet på avstånd och kanske kommer jag på sikt få möjlighet att komma tillbaka och vara en del av den igen. 

Lycka till Ida!