Klart med solcellpark i Gagnefs kommun

Efter att samtliga tillstånd nu säkerställts tar Dala Energi nästa steg i att förverkliga en solpark i Lindan i Gagnefs kommun.

Solcellsparken planeras att byggas i två etapper. Etapp 1, som omfattar 1,5 MW, kommer att påbörjas 2024, medan etapp 2, som omfattar 1,9 MW, är planerad till 2027. Tillsammans förväntas parken producera 3 400 MWh per år.

– Vi kommer att välkomna fler aktörer att bli delägare i denna spännande satsning, däribland DalaVind och Dala Vindkraft Ekonomisk Förening, säger Bengt Östling, vd på Dala Energi.

Den totala investeringen i projekt uppgår till 29 miljoner kronor.

– Vi är i början av en global-, regional- och lokal energiomställning, där elanvändningen i Sverige beräknas att mer än dubbleras under solcellsparkens livslängd. Solkraft är en viktig pusselbit i energiomställningen.

Läs hela pressmeddelandet här