DalaVind väljer ny väg för vätgassatsning

DalaVind väljer att inte realisera vätgasprojektet i Malung. Orsaken är de ökade kraven på kapacitet samt teknik i kombination med stegrande kostnader.

– Förändrade förutsättningar på grund av olika omvärldsfaktorer har inneburit kostnadsökningar som i sin tur innebär att den här tankstationen inte blir ekonomiskt hållbar för slutkunder, säger Helen Wittesjö, vätgasansvarig på DalaVind.

För att möta den snabba utvecklingen när det gäller vätgas behövs nya partnerskap med aktörer från olika branscher. DalaVind kommer därför tillsammans med samarbetspartners att fortsätta resan mot ett fossilfritt samhälle med avsikten att starta ett utvecklingsbolag. Detta i sin tur innebär fler möjligheter att nyttja den gröna energins fördelar och därmed skapa hållbara mervärden och arbetstillfällen i det lokala samhället. 

– Vätgasproduktion är och förblir ett viktigt ben för DalaVind när det gäller att utveckla hållbara kraftproduktionslösningar. Genom ett bredare samarbete ökar förutsättningarna för att knyta ihop framställning och kapacitetsbehov utifrån den geografiska marknaden.

Vid frågor kontakta:
Helen Wittesjö, vätgasansvarig
Helen.wittesjo@dalavind.se