DalaVind fortsätter växa

För att kunna fortsätta vara en betydande aktör och därmed bidra till att Dalarna blir självförsörjande på förnybar el, har DalaVind rekryterat.

Britta Brömses och Rickard Casselbrant, projektledare samt Andreas Garp, affärsutvecklare.

Två projektledare och en affärsutvecklare kommer tillsammans bli viktiga resurser för att DalaVind ska kunna fortsätta förse regionen med vindkraftverk i bra lägen. Rickard Casselbrant och Britta Brömses kommer bägge jobba som projektledare. Det innebär att fortsätta arbetet med att hitta lämpliga ställen för vindkraft, möta markägare och kommuninvånare som samt projektera. Vindkraftprojektering innebär att flera olika aspekter analyseras såsom ljud och skuggor, miljöpåverkan för djur och natur och möjligheter till nätanslutning eller en optimal placering av turbinerna.

– Det känns jättekul och spännande! Kollegorna är helt fantastiska och inspirerande och de har tagit emot mig så fint. En utmaning såklart att ”vara ny på jobbet” men den känslan har vi ju alla när en ny resa påbörjas, säger Britta Brömses, som kommer närmast från Trafikverket.

Varför blev det just DalaVind?

– Jag fick tips om att Dalavind sökte nya medarbetare till deras organisation. Jag började läsa på om företaget och fastnade direkt. För mig en jättespännande och ny bransch och en möjlighet att få vara med och bidra till ett energiomställt Sverige.

Dialog och samverkan med näringsliv och industri samt utveckling av kundrelationer är också viktiga komponenter när man jobbar med vindkraft. Den som kommer syssla med det är Andreas Garp.   

– Jag är glad varje dag jag får gå till jobbet då jag känner att jag jobbar med något som på riktigt kan göra skillnad, säger Andreas Garp, affärsutvecklare.

DalaVind AB bildades hösten 2006, med avsikt att möta en efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion i framför allt Dalarnas län. DalaVind ägs av regionala energibolag, skogsägare och några övriga investerare.