Ny solpark kan försörja minst 200 villor med el

En solcellsanläggning planeras längs med E16 mot Vansbro i Gagnefs kommun. Ytan motsvarar cirka tolv fotbollsplaner och planen är att markarbetet ska inledas till sommaren.

Dala Energi, DalaVind och Dala Vindkraft Ekonomisk Förening gör nu en gemensam satsning i solenergi. Planen är en solcellspark motsvarande 6,5 hektar i Djurås i Gagnefs kommun. Dala Energi har utrett ett flertal områden i länet för möjliga solcellsparker men området längs med E16 är det mest lämpliga då det möjliggör uppkoppling till nätet. Parken behöver en stor yta och närhet till en mottagningsstation som tar emot kraften. DalaVind har drivit processen med arrendedialog, tillstånd och affärsupplägg.

– Det känns jättebra. För vår del handlar det om att hitta olika lokala kraftproduktionslösningar så att vi kan fortsätta bidra till ett hållbart samhälle i länet, säger Helen Wittesjö, Vätgasansvarig på DalaVind.

Det finns inga boende i närheten av den tilltänkta solcellsparken men goda möjligheter att kombinera med betande djur om intresse finns. Marken består av gammal åkermark och ägs av Anders Janises och för honom var det ett lätt beslut att skriva på arrendeavtalet som gäller i fyrtio år.

– Det känns spännande och intressant med framtidens elproduktion. Det är också bra att marken kommer till nytta. Den går inte att använda till något annat, säger Anders Janises.

DalaVinds vätgasansvariga Helen Wittesjö har tillsammans med Mago Göransson på Dala Energi drivit processen med arrendedialog, tillstånd och affärsupplägg.

Förhoppningen är att markarbetet ska inledas under sommaren 2023 och parken förväntas leverera cirka 4000 MWh per år. Det motsvarar elförbrukning för minst 200 villor under ett år.

Läs pressmeddelandet från Dala Energi här