Freja ersätts med ett effektivare vindkraftverk

Vansbro Kommun har godkänt DalaVinds ansökan om att få montera ner ett av de tre vindkraftverken vid Hunflen i Äppelbo och ersätta med ett högre på samma plats.

– Det känns bra. Det är svårt att få tag på reservdelar och ett nyare verk kommer producera betydligt mer el per år, säger Anki Gustavsson, ordförande för Äppelbovind.

Målet är att i första hand hitta ett vindkraftverk som redan finns på marknaden men som inte använts, och i andra hand ett helrenoverat begagnat verk. I ansökan, som Vansbro kommun beviljat, framgår att det nya vindkraftverket får vara max 150 m högt. Det vill säga från marknivå till vingspets när den står lodrätt upp mot skyn.

Freja togs i drift år 2001 och är det äldsta vindkraftverket av det totalt tre som står vid skidbacken vid Hunflen. Samtliga kom till tack vare initiativ från boende i Äppelbo och vindparken ägs idag till 100% av Äppelbovind Ekonomisk förening.