Vindkraftpark banar väg för fiber

Fibern i Vindpark Riskebo i Hedemora kommun leder nu till att de boende i Engelsfors också får en driftsäker internetuppkoppling.

Byggnationen av Vindpark Riskebo började år 2020 och under markarbetet, som utfördes av Kanonaden, lades fiber i parken. Hedemora Energi passade då på att be entreprenören lägga extra slang ner till infarten av vindparken, för att kunna nyttja den senare till närboende. Energibolaget har nu fått extra tillskott i kassan och passar då på att ta nästa steg i kommunens fiberutbyggnad.

– Tack vare vindkraftparken och bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Post- och telestyrelsen blev det möjligt, säger Elin Aura, projektledare på Hedemora Energi.

I området finns 94 adresser (inkl. både fritidshus och obebyggda tomter) och anslutning möjliggörs till samtliga.

Om allt går allt enligt plan kommer arbetet vara klart till jul.