Tio år med vindkraft runt husknuten

Sju vindkraftverk i närområdet varav två väl synliga från altanen. Så ser verkligheten ut för Per-Erik Sjöström i Garpenberg och har gjort så i tio år.
Jag tittar på dem och så tänker jag att det blåser och blir energi. Kan det bli så mycket bättre.

Det har gått tio år sedan Vindpark Högtjärnsklack stod klar. Sju vindkraftverk nordost om Garpenberg i Hedemora kommun. Ett projekt som startade med att kommunfullmäktige ville utreda möjligheten till vindkraft i kommunen och där Hedemora Energi och DalaVind fick uppdraget. 2008 lämnades en bygglovsansökan in och fyra år senare, 2012 invigdes vindparken.   

En av markägarna som blev tillfrågad om att arrendera ut sin mark var Per-Erik Sjöström. Han bor i sitt familjehem i byn Hummelbo med sin fru Susanne, två katter och tre hundar. En vacker faluröd gård med vita knutar, uthus, hundgård och en lummig trädgård, som nu ligger mitt i Högtjärnsklacks Vindpark. Men för Per-Erik och Susanne var det aldrig någon tvekan om att säga ja.

– Nej, faktiskt inte. Den inkomsten gör det enklare att klara skulderna och jag tror på sol, vind och vatten. Att använda de resurser som finns, säger Per-Erik.

– Vi pratade faktiskt innan mötet om att området borde vara bra för vindkraft, säger Susanne, och syftar på de naturliga höjder som finns i området.

Men alla var inte lika positiva när planerna presenterades på ett välbesökt möte i Hedemora för 14 år sedan, berättar Per-Erik.

– Många var ängsliga. En del målar ju upp en bild av att det kommer bli så otäckt men några av dem har ändrat sig nu och säger att de inte störs så mycket som de trott.

– Det låter om andra saker också, säger Susanne. När jag bodde i Garpenberg hade gruvan en fläkt som lät flera kilometer.

Det sju vindkraftverken är 145 meter höga och har alla varsitt namn. Heidi, Adela, Hulda Dagny, Åsa, Roy och Tord. Namn tagna direkt från den kalenderdag som de kopplades upp mot elnätet. Tre av dem står cirka 1 km från Per-Erik och Susannes hus varav två, Hulda och Adela, syns tydligt från den inglasade altanen där de gärna tillbringar tid med barn och barnbarn.

– Jag tycker de inger ett lugn. Jag tittar på dem och så tänker jag att det blåser och blir energi. Kan det bli bättre, säger Per-Erik, och Susanne håller med.

Per-Erik är jägare och jagar i området där vindparken ligger men han tycker inte att vare sig jakten eller djurlivet har försämrats.   

–Visst det är ju en industripjäs man sitter bredvid på passet men vad har vi för alternativ? Inte har jag sett att det är några problem med djuren heller. Vi skjuter älgar vid verken och har sett björnspår och så har vi en fiskgjuse som byggt bo efter att vindkraftverken kom upp.

Vindparken producerar ungefär lika mycket el som Garpenberg med omkringliggande byar gör av med på ett år. Det motsvarar förbrukningen från 1900 eluppvärmda villor. Dessutom begränsar den mängden koldioxidutsläpp varje år. Cirka 32 000 ton vilket motsvarar 10 000 bensindrivna personbilar.

Skulle du ta samma beslut idag om du fick frågan att arrendera ut mark för vindkraft?

– Absolut. Jag skulle inte tveka att säga ja, säger Per-Erik och skrattar.

Ägare av de sju verken är i Vindpark Högtjärnsklack är DalaVind, Hedemora Kraft och Värme, Hedemorabostäder, Hedemora kommunfastigheter, Orsa besparingsskog och Dala Vindkraft Ekonomiska förening.