Välbesökt informationsmöte om ny vindpark

Ett fyrtiotal delägare ur Särna-Idre besparingsskog kom till ett informationsmöte med DalaVind under tisdagskvällen. Mötet handlade om de utmaningar länet har när det gäller elförsörjning och hur vindkraft kan bidra.

Vindkraftsprojektet i Särna-Mörkret är ett samarbete mellan DalaVind och Särna-Idre besparingsskog, som vill upplåta mark för en vindkraftpark. Planerna på åtta verk utanför Mörkret nära Fulufjällets nationalpark har funnits i många år. DalaVind gjorde en förstudie redan 2010 för området men då fanns ingen möjlig elanslutning för projektet. Då en förstärkning av elnätet nu planeras, för att täcka upp Idreområdets behov som det ser ut idag, ökar det förutsättningarna för en vindpark. Om den blir av kommer den förstärka produktionen av grön el i området.

– Det blev ett bra möte där vi poängterade att vi är i en mycket tidig fas men också kunde berätta att förutsättningarna när det gäller elanslutning förbättrats avsevärt senaste tiden, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind.

Fokus på mötet var energiomställningen och de utmaningar länet har framöver. Centrala frågor som är en viktig del i besparingsskogens resonemang kring en vindpark.  

– Vi ser att det kommer att bli en brist på elkraft i Särna-Idre området, säger Nils Eliasson, ordförande i Älvdalens samt Särna-Idre besparingsskog.

SVT Nyheter Dalarna bevakar frågan. Se deras inslag i länken nedan.
Länk till inslaget