Vindparksinvigning lockade många intresserade

Cirka 150 personer tog tillfället i akt att besöka invigningen av Vindpark Riskebo i Hedemora kommun under tisdagen. Sång, tal, fika och tipspromenad stod på agendan alldeles under vingbladen på verk nummer 7 i den för dagen soliga parken.

Under tisdagen den 14 juni invigdes vindparken i Riskebo med ett öppet hus under 3 timmar. Det bjöds på tal från både DalaVinds och SR Energys vd:ar Niklas Lundaahl och Peter Zachrisson men också från kommunstyrelsens ordförande i Hedemora, Ulf Hansson. Han gav en inblick i politikens resa kopplat till vindparken. Företagens efterfrågan på el och vindkraftens betydelse framgent belystes också när Henrik Navgjord från Svenskt Näringsliv tog vid mikrofonen.

En av dem som besökte vindparken för att beskåda ett av det 200 meter höga verken på riktigt nära håll var Erik Nillius från Falun.  

– Den här omställningen är viktig och vi behöver lära oss att se dessa snurror med positiva ögon, säger Erik.

Erik Nillius från Falun tyckte det var positivt att så många kom till invigningen av vindparken.

Invigningsceremonin inleddes med stämningsfull körsång av en ensemble på sex personer ur Falu Ungdomskör under ledning av Anna Kjellin. Därefter hälsade DalaVinds Niklas Lundaahl alla välkomna samt berättade om bakgrunden till att vindparken kom till. En lång men viktig resa, säger Niklas, som varit med från allra första början för tio år sedan.

– Det känns fantastiskt att stå här idag och få inviga vindparken. Vi har ett stort underskott på el i regionen och parken kommer att bidra till att det underskottet minskar, säger Niklas Lundaahl.

Representanter från Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi och Dala Energi, som tillsammans äger ett av verken i parken, fanns också på plats och hjälpte bland annat till med parkeringslogistiken. Hedemora Elnät som försett och tar emot el från vindparken och den danska vindkraftstillverkaren Vestas, fanns också tillgängliga för frågor från allmänheten.

P4 Dalarnas Martin Eriksson intervjuar Peter Zachrisson, vd på SR Energy.


Det öppna huset pågick mellan klockan 13–16 och det var en ständig ström av besökare som slussades till invigningsplatsen med buss för att undvika trafikproblem. Många tog också tillfälle i akt att kika in i turbinen där man fick en genomgång av Thomas Svensson, driftingenjör på SR Energy.

Driftingenjör Thomas Svensson förklarar hur vindturbinen fungerar.
Fredrik Wike tillsammans med barnen Signe, Theodor och mamma Mikaela Hertzberg passade på att fika.

Bakgrund Vindpark Riskebo.

2012 undertecknades ett nyttjanderättavtal med markägarna, som är en privatperson samt Sveaskog. Flera vindmätningar gjordes vilka visade på fina resultat.  2016 klubbade ett enat fullmäktige igenom beslutet att gå i mål med vindparken och 2018 vann tillståndet laga kraft. Samma år inleddes ett samarbete med SR Energy, som idag driver 115 vindkraftverk i hela Sverige. Med finansiering från dem blev projektet genomförbart. Den totala investeringen är cirka 440 miljoner och av de sju verken i parken äger SR Energy fem. En turbin ägs av Dalavind och en turbin av Dala Energi, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten gemensamt.

Vindpark Riskebo kommer årligen producera 131 GWh vilket motsvarar hushållsel till 26 000 villor.

Översiktsbild över Vindpark Riskebo.