Grönt ljus för vätgas i Malung

I början på året beviljade Naturvårdsverkets program Klimatklivet stöd till energiföretaget DalaVind AB. Stödet gäller tillverkning av vätgas via en publik tankstation i Malung. Målet med projektet är att producera och förse grön vätgas till fordon med en kapacitet på inledningsvis ca 50 ton per år – motsvarande ungefär 500 000 mil med personbil.

Tankstationen kommer att erbjuda tankmöjlighet för både personbilar och tyngre fordon. Produktionen kommer att ske med förnybar elenergi från Byråsens vindpark som ägs av DalaVind och Dala Vindkraft Ekonomisk förening. DalaVinds VD, Niklas Lundaahl är entusiastisk över satsningen:
”Vi ser pilotanläggningen som en unik möjlighet att bidra till introduktionen av vätgas i Dalarna och lära oss mer om vätgasens möjligheter. Det här är förhoppningsvis bara det första utvecklingssteget för DalaVind utifrån vätgasens möjligheter som energilagring och energibärare.”
Under den senaste tiden har de flesta märkt av de varierande el-priserna i Sverige. Det finns flera orsaker till dessa svängningar, en av dem är att Sveriges andel av förnybara (och väderberoende) energiproduktion ökar. Vätgas har en potential att lagra energin som genereras i exempelvis vindkraftverk så att den kan användas när den behövs. Det skulle kunna leda till stabilare priser på elmarknaden. Den första pilotanläggningen ska dock främst producera vätgas som kan användas i fordon.

”Vi är mycket glada för satsningen på denna nya teknik som bidrar till omställningen till fossilfria transporter för både lokalbefolkning och besökare till fjällen. Vi är också stolta över att Klimatklivet kan vara med och stötta ett sådant viktigt projekt”, säger Annika Varghans på Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Malung-Sälens kommun och de kommunala bolagen har tillsammans med DalaVind undertecknat en avsiktsförklaring där kommunens avsikt är att ställa om delar av sin fordonspark till vätgasdrivna alternativ.

”Med hjälp av vätgastillverkningen skapar vi ett lokalproducerat, fossilfritt drivmedel för hållbara transporter. Tillverkningen blir alltså oberoende av importer av fossila bränslen från andra länder. Vi är fortfarande i en tidig fas, men är övertygade om att det här är en teknik som på sikt kommer att kunna stärka regionens självförsörjning,” säger DalaVinds VD Niklas Lundaahl.

Nästa steg i projektet blir att fastställa placering av tankstationen för att både kunna ta vara på spillvärmen från vätgasproduktionen och för att göra den tillgänglig för kommunens och områdets transporter. Det finns också kapacitet för fler slutkunder och samarbetspartners att ansluta sig till projektet för att kunna ställa om sina transporter till hållbar vätgas. Projektet förväntas vara klart till årsskiftet 2024/2025.

För ytterligare information, kontakta Niklas Lundaahl, VD på DalaVind.
Tele: 023-48 80 65, e-mail: niklas.lundaahl@dalavind.se