DalaVind köper vindkraftverk i Rättvik

DalaVind har köpt ett av de femton vindkraftverken på Hedboberget i Rättvik, i en affär med fastighetsbolaget Armada i Åkersberga.

I Hedbobergets Vindpark i Rättvik står idag femton stycken vindkraftverk. Två förvaltas sedan tidigare av DalaVind på uppdrag av Dala Energi och Dala Vindkraft Ekonomisk förening. I och med köpet blir bolaget nu också ägare till ett av de bäst producerande verken i parken.

– För oss är det ett sätt att utveckla vår portfölj i ett läge där tillståndsprocesserna för ny vindkraft är både långsamma och osäkra, säger DalaVinds vd Niklas Lundaahl.
– Vi har betalat ett marknadsmässigt pris och är nöjd med affären. Framför allt betyder det här att mer av vindkraften i Dalarna blir lokalägd. Vi som län behöver producera mycket mer el lokalt och regionalt om vi ska kunna klara framtidens energiförsörjning, idag är Dalarna importberoende till fyrtio procent säger han.

Vid årsskiftet tog DalaVind över ansvar och drift för vindkraftverket, som är 105 meter högt och levererar omkring 6,8 gigawattimmar el per år (motsvarande elbehovet för cirka 350 eluppvärmda villor). Man räknar med att det återstår åtminstone 15 år av verkets livslängd.

– Vi har ett gott samarbete med de andra bolagen som förvaltar parken, och har redan förvaltning på två andra turbiner. Dessutom har vi samma typ av vindkraftverk på Tavelberget i Falu kommun så det här är teknik vi har bra koll på, säger Niklas Lundaahl.

För ytterligare information, kontakta Niklas Lundaahl, VD på DalaVind.
Tel: 023-48 80 65, e-mail: niklas.lundaahl@dalavind.se