Vätgasstation i Malung med el från vindkraft

Vätgasstation till Malung
BIlden är bara ett illustrativt exempel

DalaVind planerar i samarbete med Malung-Sälens kommun att kunna producera upp till 50 ton grön vätgas per år. Denna vätgas kommer att genereras via el-energi från lokal vindkraft och distribueras från en publik tankstation i Malung. Kommunens första vätgasanläggning skulle kunna möjliggöra 500 000 mil med personbil per år.

Under hösten har dalaföretaget DalaVind ansökt om stödfinansiering hos Naturvårdsverket till en pilotanläggning för vätgasproduktion i Malung. Malung-Sälens kommun har nu, tillsammans med DalaVind, undertecknat en avsiktsförklaring där kommunens avsikt är att ställa om delar av sin fordonsflotta till vätgasdrivna alternativ.

DalaVind avser å sin sida att producera och tillhandahålla grön vätgas via en publik tankstation i Malung. Malung-Sälens kommunalråd, Hans Unander, är mycket positiv till satsningen:

”Vi ser denna satsning som en stor möjlighet att driva länets energiomställning framåt och realisera fossilfria transporter. Vi ska vara en hållbar framtidskommun!”

Väte är vårt vanligaste grundämne och vätgasen är i sig varken fossil eller fossilfri. Det är el-energin i produktionssteget som avgör vätgasens klimatpåverkan. I det här fallet kommer vätgasen att klassas som ”grön” då den skapas via lokalproducerad el-energi från närliggande vindkraftverk. Pilotanläggningen, vars exakta position ännu inte är fastställd, blir ett av flera steg för att bygga ut vätgasens infrastruktur i länet.

Att använda vätgas som drivmedel samtidigt som den också kan användas för att lagra energi till elnätet är nytt i Sverige och marknaden är fortfarande relativt ung. DalaVinds VD, Niklas Lundaahl, liknar satsningen med hönan och ägget: ”Utan lokala tankstationer för vätgas kommer ingen våga skaffa vätgasfordon, någon måste våga gå först och satsa. DalaVind vill vara en positiv drivkraft i länets vätgassatsning. Därför ser vi det här som en självklar del i vår verksamhet. Vi vill kunna erbjuda lokalproducerad grön vätgas från förnybara energikällor.”

För ytterligare information, kontakta Niklas Lundaahl, VD på DalaVind.
Tele: 023-48 80 65, e-mail: niklas.lundaahl@dalavind.se