Dalarnas effektivaste vindkraftverk till Riskebo

Transport av blad till vindkraftverk

Delar till sju stora vindkraftverk transporteras nu under hösten längs E16 mellan Gävle och Falun. De ska till Riskebo i Hedemora kommun, cirka en mil norr om Långshyttan. De är första vindkraftverken i Sverige av den här modellen som ska monteras nu under hösten/vintern. Tack vare långa blad som mycket  effektivt omvandlar vindenergin till el kommer vindparken årligen producera förnybar hushållsel till fler än 26 000 villor.

DalaVind har tagit fram projektet och Stena Renewable bygger vindparken. Bolagen kommer äga olika delar av parken men sköta den tillsammans. Vestas är leverantör av själva vindkraftverken och de ansvarar också för transporterna från Gävle hamn.

“Vi är glada att kunna bidra till klimatomställningen på ett så effektivt sätt. Teknikutvecklingen de senaste tio åren har gjort att vindkraftverken nu producerar tre gånger så mycket förnybar el som till exempel de vindkraftverk som sattes upp på Högtjärnsklack i Garpenberg 2012.”
– Niklas Lundaahl vd, DalaVind

Vindkraftverken levereras i delar på lastbil till vindparken. Först kommer torndelarna och maskinhus och sedan kommer bladen, de sista vändorna pågår in i november. Transporterna går försiktigt fram mest längs E16 innan de svänger av på riksväg 270 och genomförs framför allt på natten för att störa allmänheten så lite som möjligt. Bladen är de längsta delarna och är cirka 79 meter långa och väger cirka 23 ton styck.

Nu när byggnationen pågår av vindpark Riskebo kan man som närboende märka av att det sker arbete i området och det finns risker för allmänheten att vistas i närheten av byggarbetsplatsen. Det förekommer tung fordonstrafik och tunga lyft som begränsar tillgängligheten på området nu under den mest intensiva byggfasen. Vid årsskiftet beräknas tillgängligheten kunna återgå till det normala igen.

Under senhösten och vintern planeras vindparken successivt anslutas till elnätet och öka länets låga självförsörjningsgrad på el som i dagsläget uppgår till cirka 60% av länets sammanlagda förbrukning. Totalt beräknas parkens årsproduktion uppgå till 130 miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel till fler än 26 000 villor.

Mer information om projektet

För mer info och kontaktpersoner läs på projektsidan https://dalavind.se/riskebo-i-hedemora/

och https://www.stenarenewable.com/vindparker/riskebo/

Fotot är från en transport av liknande blad. Foto: Stena Renewable, Jonas Ljungdahl.