25 000 kr i vindpeng till bygden runt Tavelbergets vindkraftpark

Ägarna av Tavelbergets vindkraftpark, DalaVind, Falu Energi & Vatten och Dala Vindkraft Ef, delar årligen ut en frivillig ekonomisk ersättning direkt till bygden, en s.k. vindpeng. Mottagarna av vindpengen utses av DalaVind tillsammans med en jury från bygden.

Vindpeng 2020 går till Linghed-Hökviken byamäns jaktvårdsförening och Rävlenas Vänner som delar på totalt 25 000 kr.

Motiveringar

Linghed-Hökviken byamäns jaktvårdsförening tilldelas 15 000 kr för att behålla befintlig skjutbana i Linghed.
”Jakt är en stor del av Linghed, där möts olika generationer och utövar jakt och skytte. Skyttebanan är en välbesökt bana där skytteintresserade även utanför jaktvårdsföreningen kan hyra in sig.”

Rävlenas vänner tilldelas 10 000 kr för upprustning av vandringsleder i Linghed.
”Rävlenas vänner gör ett jättejobb med att förvalta byns leder, de bygger trallar över blöthål och fixar skyltar mm. Vandring och utevistelse ligger ju även rätt i tiden.”

Framtidens energi

Idag motsvarar vindkraften cirka 17% av den svenska elproduktionen. Regeringen har satt som mål att 2040 ska all elproduktion vara helt förnyelsebar. Vindkraften blir därför allt viktigare som energikälla tack vare dess låga klimatpåverkan. Vi är stolta över att vara med att bidra till ett hållbart energisystem, att Dalarna ska bli självförsörjande på el och att samtidigt utveckla bygden.

Kontaktpersoner

Niklas Lundaahl, DalaVind, 023-48 80 65
John Viklund, Framtid i Linghed, 070-287 82 75

Läs mer om vindpengen här: https://dalavind.se/vindpeng/