105 000 kr i vindpeng till bygden runt Enviksbergets vindkraftpark

Markägaren vid Enviksbergets vindkraftpark, Svenska Kyrkan Prästlönetillgångar Västerås Stift, delar årligen ut en frivillig ekonomisk ersättning direkt till bygden, en s.k. vindpeng. Beloppet är 10 000 kr per vindkraftverk, totalt 90 000 kr men 2020 något högre p.g.a. att perioden avser lite mer än ett år. DalaVind som tog fram tillståndet för Enviksbergets vindkraftpark är utsedd att administrera vindpengen och tillsammans med bygden utse mottagarna.

Vindpeng 2019-2020 går till Lingheds Fiskevårdsområdesförening, Svartnäs Intresseförening, Svartnäs Jaktvårdsförening och Svartnäs Södra Jaktvårdsförening som får dela på 105 000 kr.

Motiveringar

Lingheds Fiskevårdsområdesförening tilldelas 30 000 kr för en båt och iläggningsplats vid sjön Svarten.
”För att få fler att upptäcka sjön Svarten ska fiskemöjligheterna och tillgängligheten till sjön förbättras för
de i Svartnäs.”

Svartnäs Intresseförening tilldelas 40 000 kr för en slaghack.
”Med en slaghack blir det lättare att hålla ytor öppna och rena från sly i och kring Svartnäs för att öka trivsel samt tillgång till gemensamma ytor för spontana möten.”

Svartnäs Jaktvårdsföreningar tilldelas 10 000 kr för att uppdatera skjutvall.
”Den uppskattade och naturliga mötesplatsen för jägare i Svartnäs är älgskyttebanan. Den har underkänts vid en besiktning och behöver uppdateras för att få användas igen.”

Svartnäs Södra Jaktvårdsförening tilldelas 25 000 kr för nya band till älgdragaren.
”Jakt är ett stort intresse i Svartnäs för både unga och gamla. En fungerande älgdragare gör att efterarbetet vid jakt blir både lättare och mer ergonomiskt.”

Framtidens energi

Idag motsvarar vindkraften cirka 17% av den svenska elproduktionen. Regeringen har satt som mål att 2040 ska all elproduktion vara helt förnyelsebar. Vindkraften blir därför allt viktigare som energikälla tack vare dess låga klimatpåverkan. Vi är stolta över att vara med att bidra till ett hållbart energisystem, att Dalarna ska bli självförsörjande på el och att samtidigt utveckla bygden.

Kontaktpersoner

Niklas Lundaahl, DalaVind, 023-48 80 65
Daniel Johansson, Svartnäs Intresseförening, 070-244 89 95
Joakim Myhrman, Prästlönetillgångar Västerås Stift, 073-078 62 62

Läs mer om vindpengen här: https://dalavind.se/vindpeng/