Projekt Orsa Norr samrådsunderlag

Idag välkomnar vi dig att ta del av samrådsunderlag enligt miljöbalken för vindkraftsprojektet Orsa Norr beläget i Ljusdal kommun respektive Orsa kommun.

Vår dialog med närboende och allmänhet är viktig för att på ett tidigt stadium ge information och samla in upplysningar och synpunkter inför det fortsatta arbetet med framtagande av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

På grund av rådande pandemi finns i nuläget ingen möjlighet för oss att hålla ett vanligt samrådsmöte eller utställning om projektet. Information om projektet lämnas istället skriftligt i form av ett samrådsunderlag inklusive bilagor och fotomontage, som finns att tillgå på Orsa Norrs projektsida dalavind.se/orsa-norr/ Där kan du också läsa om möjligheten till möten i mindre grupper.

Samrådsunderlaget innefattar information om den planerade verksamheten och bedömning av dess förväntade miljöeffekter.