Tavelbergets Vindpeng 2019 utdelad

Delägarna i Tavelbergets vindpark (DalaVind, Falu Energi & Vatten och Dala Vindkraft ekonomisk förening) delar årligen ut en vindpeng – som en frivillig ekonomisk ersättning från Tavelbergets vindkraftpark direkt till bygden. Detta år blir det tyvärr ingen fysisk utdelning vid något evenemang på grund av Coronarestriktioner men pengarna kommer att betalas ut som vanligt.

Vindpengen 2019 går till Framtid i Lingheds projekt Multiarena samt Lingheds IF, som tillsammans delar på 55 000 kronor.

Motiveringar

Framtid i Linghed projekt Multiarena   – 25 000 kr för uppstart och bygglovsansökan av projektet.

En multiarena skapar ett komplement till skolan, bandyplanen och idrottslivet. En samlings­punkt för både organiserad och spontan idrott. Vindpengen bidrar med starten till ett långsiktigt arbete.

Lingheds IF – 30 000 kronor för belysning till bandyplanen.

”I Linghed har alltid bandyn haft stor betydelse för byn. Lingheds IF kan med ny belysning på bandyplanen bidra till att bandyn lever vidare. Vindpengen bidrar till ny belysning som i sin tur bidrar till att barn och ungdomar kan fortsätta spela, leka och utöva bandy i byn.”

Framtidens energi

Idag motsvarar vindkraften cirka femton procent av den svenska elproduktionen. Den blir allt viktigare som energikälla och vi är stolta över att vara med och bidra till ett hållbart energi­system samt utveckling av bygden.

Kontaktpersoner
Niklas Lundaahl, DalaVind, 023 – 48 80 65

John Viklund, Framtid i Linghed, 070-287 82 75

Läs mer om vindpengen här: http://dalavind.se/dala-vind-ab/vindpeng/