Nyheter

Stena Renewable och DalaVind bygger vindkraft i Hedemora

feb 17, 2020

Stena Renewable och DalaVind bygger gemensamt vindparken Riskebo i Hedemora kommun. Vindparken omfattar sju vindkraftverk och investeringen uppgår till 450 miljoner kronor. Vindkraften kommer minska klimatutsläppen motsvarande nästan lika mycket som kommunens nuvarande utsläpp.

– De goda vindarna i området, tillsammans med högeffektiva vindkraftverk, gör att vindparken
kommer producera väldigt mycket förnybar el och ge stor klimatnytta i minst trettio år, säger
Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken består av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Vindkraftverken (Vestas V162) är på 5,6 MW vardera och är bland de största i Sverige. Vindparken beräknas årligen producera cirka 130 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 26 000 villor. Den förnybara elen kan minska koldioxidutsläppen med omkring 78 000 ton per år, vilket är nästan lika mycket som de samlade utsläppen i hela Hedemora under 2018 (84 000 ton).

Vindparken har utvecklats av DalaVind och Stena Renewable gick in som partner under 2018. Vestas levererar vindkraftverken, Kanonaden ansvarar för vägar, fundament och internt elnät medan Hedemora Elnät står för den yttre nätanslutning. Sveaskog är fastighetsägare där vindparken etableras.

– DalaVinds lokala närvaro och kunskap är ovärderlig när vi nu ska förverkliga projektet, och med de aktuella leverantörerna kommer det bli mycket hög kvalitet i hela byggprocessen, säger Peter Zachrisson.

Fem av vindkraftverken kommer att ägas av Stena Renewable, medan DalaVind tillsammans med Borlänge Energi, Falu Energi och Dala Energi kommer att äga två av verken. Parken ska förvaltas gemensamt av Stena Renewable och DalaVind. Byggnationen påbörjas under våren 2020 och anläggningen väntas börja leverera el i slutet av 2021.

– Det är mycket positivt att vi kan genomföra projektet tillsammans med en så stark och långsiktig aktör som Stena Renewable. Stordriftsfördelarna vid upphandling och drift av parken gör att vi kan få en kostnadseffektiv investering med extra mycket klimatnytta, säger Niklas Lundaahl, vd för DalaVind.

Vindparkens lokalisering i södra halvan av Sverige ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som har ett underskott på elproduktion. När parken är i gång kommer Stena Renewable och DalaVind varje år dela ut en vindbonus till det lokala föreningslivet.

Om Stena Renewable
Stena Renewable projekterar, bygger och investerar långsiktigt i förnybar energi. Bolaget driver i dag 115 vindkraftverk och vi fortsätter vår expansion. Därutöver har bolaget en omfattande
portfölj av utvecklingsprojekt, med en förväntad kapacitet överstigande 1000 MW. Stena
Renewable ägs av Stena, AMF och KLP.