Stena Renewable och Dala Vind ingår ett samarbetsavtal för att gemensamt förverkliga Riskebo Vindpark i Hedemora kommun.

Dala Vind har utvecklat Riskebo Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd och nu har Stena Renewable AB och Dala Vind AB ingått ett samarbetsavtal som lägger grunden för att parterna gemensamt skall genomföra slutlig projektering och byggnation av de sju planerade vindkraftverken i Riskebo vindpark i Hedemora kommun.

Projektet har nu samtliga nödvändiga tillstånd för att byggas och nu genomförs en detaljerad studie av vindresursen i området för att slutligt kunna optimera anläggningen.

”Samarbetet med Dala Vind ger oss möjlighet att fortsätta bygga en stark portfölj med kostnadseffektiva vindprojekt som gör stor nytta för miljön. Vi delar många värderingar och Dala Vind blir då en naturlig partner med lokal förankring och stor kunskap. Vi fortsätter därmed vår resa med att utveckla Stena Renewable till ett storskaligt grönt energibolag. I detta samarbete visar vi än en gång att vi är ett attraktivt bolag som kan skapa mervärde för våra samarbetspartners, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.”

Stena Renewable driver även projektet Vindpark Älgkullen i Smedjebackens kommun med 15 vindkraftverk. Projektet har sedan våren 2018 samtliga tillstånd på plats och är tänkt att förverkligas under samma tidsperiod för att skapa synergieffekter för både Stena och Dala Vind.

”Dala Vind är väldigt glada över att på detta vis få ingå ett långsiktigt samarbete med en stor svensk vindkrafts ägare. Det stärker vår position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt. Vi får nu möjlighet att fortsätta vår expansion och skapa möjligheter till vidare investeringar för våra ägare, samt ta del av storskalefördelar i samarbete med Stena Renewables andra projekt”, säger Niklas Lundaahl, VD för Dala Vind.”

För mer information, vänligen kontakta: Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable, 070-48 55 393 Niklas Lundaahl, VD för Dala Vind, 023-48 80 65

Om Stena Renewable Stena Renewable grundandes 2006 och ägs av Stena Adactum, AMF och KLP. Bolaget fokuserar på attraktiva vindlägen i mellersta och södra Sverige. Stena Renewable har idag 94 vindkraftverk i drift och 19 under byggnation fördelade över nio olika parker. Därutöver har bolaget en omfattande portfölj av utvecklingsprojekt, med en förväntad kapacitet överstigande 600 MW.

Om Dalavind Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion. Ambitionen är att i första skedet förse Dalarna med vindkraftverk på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig el till ett attraktivt pris. Bakom bolaget står ett antal energibolag i Dalarna, flera av regionens skogsbolag och näringslivet, samt ett par privatpersoner.