Arise förvärvar projekt Enviksberget av Dala Vind

Dala Vind har i dagarna sålt projekt Enviksberget till Arise – ett oberoende bolag som utvecklar och förvaltar vindkraft.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd för att bygga maximalt 10 vindkraftverk på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs i Falu kommun. Vid årsskiftet 2017/2018 när samtliga tillstånd för projektet hade vunnit lagakraft och elanslutningen var säkerställd ingick Dala Vind ett optionsavtal med Arise. Nu har affären gått vidare och i veckan undertecknades försäljningen av projektet som nu övergår i sin helhet till Arise för genomförande.

”Det gäller att ha tålamod för processen för att ta fram detta tillstånd har tagit 10 år. Vi är nöjda med försäljningen då den ligger helt i linje med vår ambition att förse Dalarna med vindkraftverk på bra ställen. Den är också en viktig för oss då den stärker Dala Vinds position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt.” säger Niklas Lundaahl, VD, Dala Vind.

Dala Vind AB

Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion. Ambitionen är att i första skedet förse Dalarna med vindkraftverk på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig el till ett attraktivt pris. Bakom bolaget står ett antal energibolag i Dalarna, flera av regionens skogsbolag och näringslivet, samt ett par privatpersoner.

Arise

Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom landbaserad vindkraft. Företagets affärsidé är att utveckla, bygga och förvalta vindkraftverk i egen och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Falun den 26 september 2018

För mer information vänligen kontakta

Niklas Lundaahl, VD Dala Vind AB, 023-488065