100% förnybart 2040 - Energimyndigheten

Energimyndigheten har i sin rapport våren 2019 tittat på olika scenarier för att nå 100% förnybar elproduktion 2040. Oberoende av scenario anser myndigheten att Sverige behöver 70 till 90 TWh el från vindkraft 2040

Rapporten hittar ni här