Tavelbergets vindpeng 2017 utdelad

Lördag den 2 juni anordnades den årsliga Linghedsdagen i Linghed, ett evenemang som lockade ett 150-tal intresserade. I samband med detta passade delägarna i Tavelbergets vindpark på att dela ut Vindpengen 2017 – som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark.

Vindpengen 2017 gick till Framtid i Linghed, Lingheds Skoterklubb och Lingheds Livs, som tillsammans delar på 41 000 kronor.

Vinnare och motiveringar

Framtid i Linghed (FIL) – 14 000 kr för sanering och upprustning av Veboa

”Veboa är en samlings-och aktivitetslokal på kommunens mark byggt av byborna för byborna. Med hjälp av Vindpengen blir det möjligt att rädda Veboan från förfall och åter göra den tillgänglig som allaktivitetslokal för byns ungdomar, äldre och företag. I ett första steg kommer Vindpengen att användas för att tillgodose kommunens krav på en egen elförsörjning som är en förutsättning för att få nyttja byggnaden för byns räkning.”

Lingheds Skoterklubb – 10 000 kronor för Material till broar

”Lingheds skoterklubb underhåller ett stort och välutnyttjad ledsystem som sätter Linghed på kartan. En investering i broar främjar friluftsturism i Tafelbergets närområde både sommar- och vintertid och är ett led i Lingheds utvecklingssatsning” aktivt Linghed”.

Lingheds Livs – 17 000 kr till Diskmaskin för catering

”Lingheds Livs ägs och drivs av byborna i Linghed. Fjolårets satsning på att diversifiera sin verksamhet med catering har slagit väl ut och har gett nya kunder och välbehövliga extra intäkter. Catering av varm mat har ökat och en hel del privatkunder har börjat nytta butikens cateringerbjudanden. Genom årets investering i en professionell diskmaskin blir det möjligt att erbjuda ännu fler tjänster för boende i Linghed samtidigt som butikens framtid och byns självklara mötesplats kan säkras för framtiden.”

Framtidens energi

Tavelbergets vindpark är en av Sveriges mest effektiva vindkraftparker i sin storlek. Det gör att vindpengen ligger på en fortsatt hög nivå, trots låga elpriser.

Idag motsvarar vindkraften cirka elva procent av den svenska elproduktionen. Den blir allt viktigare som energikälla och vi är stolta över att vara med och bidra till ett hållbart energisystem.

utdelninge 20180602