Optionsavtal med Arise

Dala Vind har 2017-12-22 ingått ett optionsavtal med Arise att avyttra projektet Enviksberget.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10 vindkraft på Enviksberget i Falu Kommun. Arise kommer nu att slutföra Projektet med avsikten att bygga och sälja det vidare till en köpare under 2018.

Försäljningen stärker Dala Vinds position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt.

Kontakter

Niklas Lundaahl, VD, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se