Dala Vind skänker 45 000 kr till föreningslivet i Linghed

Fredagen den 18 augusti delar Dala Vind ut den årliga ”vindpengen” till tre olika föreningar i samband med invigningen av ridbanan i Linghed.

Dala Vind införde vindpengen år 2010. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Tavelberget. Under 2016 togs ett sjätte vindkraftverk i drift på Tavelberget som också ger ett bidrag till vindpengen.

Föreningarna i Linghed får varje år ansöka om att ta del av vindpengen som ger en avkastning direkt tillbaka till bygden. Vindpengen ska enligt ansökningskriterierna gå till projekt som bidrar positivt till utvecklingen i Linghed med omnejd.

Välkommen att delta under invigningen av ridbanan i Linghed tillsammans med Dala Vind och Framtid i Linghed. Kom och se resultatet av ungdomarnas idéer till förbättring i byn. Tillsammans skapas möjligheter för en hållbar utveckling i Linghed.

Utdelning av Vindpeng avseende 2016 sker kl 18:30.
Lingheds IF bjuder på:
– Barnridning på ponnys
– Uppvisning av hoppning och dressyr
– Korv och hamburgare mellan 18:00 – 18:30

Tid: Fredagen den 18:e augusti kl 18:00 – 20:00
Plats: Ridbanan i Linghed (Mörkängsvägen)

Kontaktpersoner
Niklas Lundaahl, Dala Vind 023 – 48 80 65
Helena H Nordin, Framtid i Linghed 070-41 55 606