Iskast vid vindkraftverk

Dala Vind deltog aktivt i projektet genom att isbitar samlades in från en vindpark i Dalarna under flera vintrar. 

Syftet med projekt ICETHROWER har varit att ta fram ett simuleringsverktyg för riskberäkning av iskast för att öka kunskapen om risker förenade med vistelse vid vindkraftverk under vintern.

För att nå detta syfte har projektet bestått av tre delar, en fältstudie för att samla in underlag från turbiner med iskast, utveckling av en befintlig fysikalisk modell samt framtagning av en statistikmodul för att simulera iskast och kunna beräkna risker.

Det längsta iskast som dokumenterats är 143 meter = 0,77 x (d+h) från ett vindkraftverk med totalhöjd 150 meter. Resultatet bör kunna användas för att revidera rekommenderat säkerhetsavstånd till turbiner.