Niklas Lundaahl efterträder Kjell Jansson som VD för Dala Vind AB

Niklas Lundaahl tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet. Nuvarande VD Kjell Jansson, som valt att trappa ned, kommer att fortsätta i styrelsen och vara verksam i bolaget även efter årsskiftet. I dagsläget jobbar Niklas bl.a. med projektutveckling inom Dala Vind AB. Successionen och kontinuiteten är därmed säkrad för företaget.

Jag är väldigt nöjd med att kunna presentera Niklas Lundaahl som ny VD. Han är rätt person att fortsätta att utveckla Dala Vind AB. Niklas har sedan 2007 funnits med som en resurs i bolaget och är anställd på heltid sedan 2014. Samtidigt vill jag passa på att tacka Kjell Jansson för hans enastående insatser för företaget. Kjell var med och grundade bolaget 2006 och varit bolagets VD sedan dess, utan honom hade vi inte varit där vi är idag, säger Erik Ling, ordförande för Dala Vind ABs styrelse.

Dala Vind AB projekterar och bygger vindkraftparker för egen ägo, till försäljning eller i samarbete med externa uppdragsgivare. Dala Vind AB har också driftansvar av vindkraftverk och vindkraftparker, både i egen ägo och på uppdrag av andra ägare.

Detta är en riktig utmaning som jag inte kunde tacka nej till. Det känns roligt och stimulerande, men även väldigt ansvarsfullt. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta att utveckla Dala Vind AB och vindkraften i denna nya roll, säger Niklas Lundaahl som tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet.

Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny förnybar elproduktion. Ambitionen var att i ett första skedet förse Dalarna med vindkraft på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig förnybar el till ett attraktivt pris. I dagsläget äger och driver Dala Vind AB åtta egna och delägare i ytterligare två vindkraftverk. Produktionen var under 2015 54 GWh i eget ägo och 154 GWh för de 26 turbiner som ligger under Dala Vind ABs driftansvar.

Kjell Jansson har varit VD för Dala Vind AB sedan starten av bolaget 2006 och därmed varit ansvarig under uppbyggnaden och för den fina utvecklingen av bolaget som har skett. Efter årsskiftet har han valt att trappa ned.

Jag har kommit till en punkt i livet då det är dags att börja avveckla vissa roller i arbetslivet och är helt övertygad om att Niklas är ett bra val för att utveckla Dala Vind AB vidare och önskar honom ett stort lycka till, säger Kjell Jansson, VD Dala Vind AB

För mer information, vänligen kontakta

  • Erik Ling, Ordförande i styrelsen, 070-6559216
  • Niklas Lundaahl, blivande VD, 070-6784942
  • Kjell Jansson, VD, 070-6608370