Nyheter

Inbjudan till samråd

okt 1, 2014

Dala Vind undersöker möjligheten att uppföra sju vindkraftverk 1,5 kilometer väster om Ängelsfors i Hedemora kommun.

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte i Långshyttans Folkets Hus onsdagen den 8 oktober klockan 18.30. Välkomna!

Här kan samrådsunderlag laddas ner

Era synpunkter skickas till Renew Consulting & Construction AB, Att. Patrik Lindström, Åkarevägen 11A, 311 32 Falkenberg och skall vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2014.