Synbarhetsanalys av vindkraftverk

Se hela rapporten från synbarhetsanalysen här

 

Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas utbyggnaden av vindkraft bland annat med motiveringen att vindkraftverken kommer att synas för mycket.

I syfte att underlätta bedömningen av det visuella intrycket av vindkraftverk har Dala Vind AB varit engagerade i en synbarhetsanalys tillsammans med Länsstyrelsen och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Analysen har gjorts genom att vyn från Tällberg mot höjdringen på andra sidan Siljan har fotograferats var tionde minut under ett års tid med vissa avbrott. I fotografierna är fyra vindkraftverk möjliga att se och tre av dem har använts i bedömningen av synbarheten.