Nyheter

Synbarhetsanalys av vindkraftverk

sep 1, 2013

Se hela rapporten från synbarhetsanalysen här   Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas…