Vindkraften – nu Sveriges tredje största kraftslag

Vindkraft

vindkraft-V112_3MW_5-vestas

Den snabba utbyggnaden av vindkraft har gjort att vindkraften nu är Sveriges tredje största kraftslag efter vattenkraften och kärnkraften. Vindkraften står idag för ca tio procent av Sveriges totala elanvändning och har stor potential att fortsätta öka enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Vindkraften får en allt viktigare roll för svensk energiförsörjning. Sverige har utmärkta förutsättningar att bli en europeisk nyckelaktör inom förnybar energi, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Läs hela nyheten på Svensk Vindenergis webbplats