Justering på elcertifikatmarknaden

Vindkraft

Tavelberget 100819_5 NL

13 mars 2015 presenterades en uppgörelse mellan Sveriges och Norges regeringar om en justering av elcertifikatmarknaden. Bakgrunden är att Sveriges regering har haft en önskan om att öka ambitionen om totalt 30 TWh förnybar el fram till 2020.

Uppgörelsen innebär att kvotplikten i Sverige justeras med start 2018 och motsvarar knappt 2 TWh per år i ökad kvotpliktig volym jämfört med tidigare. Allt annat lika innebär detta högre priser på elcertifikat då en ökad kvotplikt leder till ökad efterfrågan.

Vad som är värt att notera att detta avtal skall godkännas av respektive parlament innan det blir gällande. Marknaden handlade upp elcertpriserna något på nyheten.

Kontrollstation 2015
Tittar vi framåt så är det framförallt kontrollstation 2015, den föreslagna höjningen av kvotplikten som presenterades förra året, som kommer att ha en effekt på marknaden. Köpande aktörer bör rimligen inte fullt ut ha anpassat sig till den föreslagna höjningen som ser ut att bli av. Därmed står vi inför ett kommande köpbehov som, allt annat lika, bör ge högre pris.

Väntat är att detta får ett genomslag under hösten efter att en eventuell proposition har blivit tagen samt att köpande parter har hunnit utvärdera effekten på sin position. Därav finns en öppning att som köpare agera på detta i förtid och ta risken att propositionen inte blir tagen.  Omvänt finns då argument för en producent att avvakta med eventuella försäljningar.

Läs mer: