Vindpeng

Vindpeng från Vindela utgår med 10 000 kronor per år, förutsatt att föreningens ekonomi tillåter det. Ideella föreningar med verksamhet i Äppelbo gamla socken kan ansöka om vindpeng från Vindela.

Senaste ansökningsdag är 31 oktober året innan utdelande av vindpeng.

Utdelning sker i januari året efter ansökan.

Ansökningshandlingar