Ekonomiskt utfall

En andel i Vindela Ekonomisk förening kostade 4 800 kronor, år 2004. Varje år, under 20 år, återbetalas ca 1/20-del av insatsen = 230 kronor. Ingen moms läggs på eftersom det är fråga om återbetalning av kapital.

Det första året var återbetalningen lägre eftersom föreningen övertog verket den 29 april 2005. Återbäring per andel, som motsvarar medlemmens konsumtion av 1000 kWh per år, har utgått enligt följande:

 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Återbäring 435 447 282 317 126 182 26
Moms på återbäring 109 112 70 79 31 45 6
Återbetalning av andel 230 230 230 230 230 230 230
Summa 774 789 583 627 387 457 261

 

Återbäring och återbetalning av insats från och med 2005 till och med 2013: 5 336 kronor.