Lönsamhetskalkyl

Kalkylen visar, under vissa antagna förutsättningar, lönsamheten i ett förvärv av vindandelar i Dala Vindkraft ekonomisk förening.

Priset för en vindandel som ger dig rätt att köpa 100 kWh VindEl per år är 610 kr/st och priset för en vindandel som ger dig rätt att köpa 1 000 kWh VindEl per år är 4 700 kr/st i Uvberget och 6 000 kr/st i Hedbodberget.

Nuvarande pris för VindEl genom vindandelar är 30 öre/kWh exkl. moms. I kalkylen för elpriset, som föreningens styrelse har satt, är hänsyn tagen till samtliga kostnader såsom underhåll, kostnader för försäkringar vid ev. skador och nedmontering när kraftverket är uttjänt. Priset tar även hänsyn till effekterna av en tillämpad uttagsbeskattning av föreningen.

Lönsamhetskalkyl VindEl

Kalkylen nedan visar att lönsamheten motsvarar 10,2% i årlig nettoavkastning på din investering. Det motsvarar en bankränta på 14,6% före kapitalskatt på räntan.

Vid elpris 68,5 öre* VindEl
Elpris (öre/kWh) 68,5 30
Moms 25% (öre/kWh) 17,1 7,5
Totalt elpris (öre/kWh) 85,6 37,5
Besparing per andel** 481 kr/år
Årlig avkastning
10,2%
Motsv. bankränta 14,6%

 

* Dalakrafts elhandelsprodukt Zonfri ett års bindningstid med leveransstart 1 februari 2019 var 22:a januari ca 68,5 öre/kWh exkl moms för elområde 3. En vindkraftsandel på Uvberget kostar 4 700 kronor/st.