Lönsamhetskalkyl

Kalkylen visar, under vissa antagna förutsättningar, lönsamheten i ett förvärv av vindandelar i Dala Vindkraft ekonomisk förening.

Priset för en vindandel som ger dig rätt att köpa 100 kWh VindEl per år är 660 kronor och priset för en vindandel som ger rätt till 1000 kWh per år är 6600 kronor.

Nuvarande pris för VindEl genom vindandelar är 32,5 öre exkl. energiskatt och moms. I kalkylen för elpriset, som föreningens styrelse har satt, är hänsyn tagen till samtliga kostnader såsom underhåll, kostnader för försäkringar vid ev. skador och nedmontering när kraftverket är uttjänt. Priset tar även hänsyn till effekterna av en tillämpad uttagsbeskattning av föreningen.

Lönsamhetskalkyl VindEl

Kalkylen nedan visar att lönsamheten motsvarar 1,1% i årlig nettoavkastning på din investering. Det motsvarar en bankränta på 1,6 före kapitalskatt på räntan.

Vid elpris 38,5 öre* VindEl
Elpris (öre/kWh) 38,5 32,5
Energiskatt (öre/kWh) 32,5 32,5
Moms 25% (öre/kWh) 17,8 16,3
Totalt elpris (öre/kWh) 88,8 81,3
Besparing per andel** 75 kr/år
Årlig avkastning
1,1%
Motsv. bankränta 1,6%

 

* Dalakraft Fast elpris 1 år med leveransstart 1 september 2017 var 21 juli 2017 38,5 öre/kWh exkl energiskatt och moms för elområde 3. Se aktuellt fast elpris. Beräkningar är gjorda med normal energiskatt.