Lönsamhetskalkyl

Kalkylen visar, under vissa antagna förutsättningar, lönsamheten i ett förvärv av vindandelar i Dala Vindkraft ekonomisk förening.

Priset för en vindandel som ger dig rätt att köpa 100 kWh VindEl per år är 610 kronor och priset för en vindandel som ger rätt till 1000 kWh per år är 5900 kronor i Tavelberget och 6000 kronor i Hedbodberget.

Nuvarande pris för VindEl genom vindandelar är 32,5 öre exkl. moms. I kalkylen för elpriset, som föreningens styrelse har satt, är hänsyn tagen till samtliga kostnader såsom underhåll, kostnader för försäkringar vid ev. skador och nedmontering när kraftverket är uttjänt. Priset tar även hänsyn till effekterna av en tillämpad uttagsbeskattning av föreningen.

Lönsamhetskalkyl VindEl

Kalkylen nedan visar att lönsamheten motsvarar 6,4% i årlig nettoavkastning på din investering. Det motsvarar en bankränta på 9,2% före kapitalskatt på räntan.

Vid elpris 62,9 öre* VindEl
Elpris (öre/kWh) 62,9 32,5
Moms 25% (öre/kWh) 15,7 8,1
Totalt elpris (öre/kWh) 78,6 40,6
Besparing per andel** 380 kr/år
Årlig avkastning
6,4%
Motsv. bankränta 9,2%

 

* Dalakraft Fast elpris(produkten Zonfri) 1 år med leveransstart 1 november 2018 var 15:e oktober 62,9 öre/kWh exkl moms för elområde 3. En vindkraftsandel på Tavelberget kostar 5 900 kronor/st.