Köpa & sälja vindandelar

Som medlem och andelsägare i föreningen medverkar du till mer förnybar miljövänlig elproduktion i Sverige. Samtidigt säkrar du ditt elpris mot framtida höjningar.

En andel ger rätt att till självkostnadspris köpa från 100 till 1000 kWh VindEl per år. Från och med 1 januari 2019 är priset för VindEl  30 öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift. Priset för en andel är från 610 till 6 000 kronor plus administrativ avgift för de senast byggda vindkraftparkerna. Just nu finns även andelar i tidigare byggda vindparker från 4700 kronor.

Som medlem får du enligt stadgarna maximalt köpa VindEl för det antal andelar som närmast understiger din årsförbrukning av el. Rekommendationen är att medlemmarna högst bör köpa andelar för ca 80 procent av sin årsförbrukning, eftersom den varierar från år till år. Eventuellt överskjutande antal andelar kan medlemmen sälja för att säkert kunna nyttja alla andelar för köp av egen VindEl.

Att köpa och sälja vindandelar

För att köpa vindandelar finns två alternativ.

  1. Gör en intresseanmälan här
  2. Kolla Andelstorget nedan eller beställ en annons på Andelstorget
    För köpare som ännu inte är medlem skall särskilt noteras:

  • Föreningen måste godkänna nya medlemmar. Det sker efter föreningens mottagande av ifyllda blanketter för överlåtelsen.
  • Nya medlemsbevis efter överlåtelsen utfärdas efter att säljare/köpare skickat in överlåtelse-blanketten och att köparen har betalat en administrativ avgift på 250 kr inkl moms till föreningen.
  • Ny medlem måste ha Dalakraft eller Borlänge Energi som elleverantör utöver föreningen.

Om du önskar sälja dina vindandelar kan du beställa ett införande på Andelstorget nedan.

Andelstorget

På Andelstorget finns just nu andelar till försäljning, Klicka här för att visa annonser. Beställ ny annons för andelstorget i formuläret nedan.

Dokument för andelsöverlåtelse

Vid överlåtelse av vindandelar skall säljare och köpare fylla i ett dokument som styrker överlåtelsen och sända till föreningen. Blanketter för detta erhålls via vår medlemsservice på telefonnummer 0248 48 80 55 eller mailadress info@dalavindkraft.se.