Köpa & sälja vindandelar

Som medlem och andelsägare i föreningen medverkar du till mer förnybar miljövänlig elproduktion i Sverige. Samtidigt säkrar du ditt elpris.

En vindkraftsandel ger rätt att till självkostnadspris köpa från 100 till 1 000 kWh VindEl per år. Från och med 1 januari 2019 är priset för VindEl 30 öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift (exkl moms). Priset för en andel varierar beroende på vilken vindkraftspark du köper andelen från. Att priset varierar beror på att vindkraftverken har satts upp vid olika tillfällen och att priset då var olika per verk.

Just nu har vi andelar till salu i följande parker:

 Vindkraftspark  Pris per vindkraftsandel  kWh VindEl per år
 Uvberget, Smedjebacken  4 700 kr  1 000
 Byråsen, Malung  4 800 kr  1 000
 Högberget, Bjursås  4 900 kr  1 000
 Tavelberget, Linghed  5 900 kr  1 000
 Högtjärnsklack, Garpenberg  610 kr     100
 Hedbodberget, Furudal  5 050 – 6 000 kr  1 000

 

För varje köptillfälle tillkommer en administrativ avgift om 250 kronor. Vid köp av vindkraftsandelar i Högtjärnsklack är den administrativa avgiften 25 kr/andel upp till maximalt 250 kr per köptillfälle.

Att köpa och sälja vindandelar

För att köpa vindandelar finns två alternativ.

  1. Gör en intresseanmälan här
  2. Kolla Andelstorget nedan eller beställ en annons på Andelstorget
    För köpare som ännu inte är medlem skall särskilt noteras:

  • Föreningen måste godkänna nya medlemmar. Det sker efter föreningens mottagande av ifyllda blanketter för överlåtelsen.
  • Nya medlemsbevis efter överlåtelsen utfärdas efter att säljare/köpare skickat in överlåtelse-blanketten och att köparen har betalat en administrativ avgift på 250 kr inkl moms till föreningen.
  • Ny medlem måste ha Dalakraft eller Borlänge Energi som elleverantör utöver föreningen.

Om du önskar sälja dina vindandelar kan du beställa ett införande på Andelstorget nedan.

Andelstorget

På Andelstorget finns just nu andelar till försäljning, Klicka här för att visa annonser. Beställ ny annons för andelstorget i formuläret nedan.

Dokument för andelsöverlåtelse

Vid överlåtelse av vindandelar skall säljare och köpare fylla i ett dokument som styrker överlåtelsen och sända till föreningen. Blanketter för detta erhålls via vår medlemsservice på telefonnummer 0248 48 80 55 eller mailadress info@dalavindkraft.se.