Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening äger vindkraftverk och säljer VindEl till sina andelsägare. Föreningen är med sina drygt 2700 medlemmar och drygt 21 000 sålda vindandelar Sveriges nästa största vindkraftkooperativ.

Föreningens snabba tillväxt och goda ekonomi bygger på den nära anknytningen till Dala Vind AB som bygger vindkraftverk främst åt föreningens behov och för att behålla i egen förvaltning.

Produktionen från föreningens vindkraftverk fördelas på andelar som var och en motsvarar från 100 till 1000 kWh. En andel motsvarar rätten att till självkostnadspris köpa 100 till 1000 kWh VindEl.

Föreningen levererar sin VindEl till ungefär 3000 anläggningar.

 

Köp vindandelar

Information till Dig som medlem i Dala Vindkraft

2019 . 03 . 28 Dala Vindkraft Ek.f.

Vindandelar – bra för både klimat och plånbok I dagens klimatoro är en av lösningarna att ersätta fossil elproduktion med förnybar. Vindkraft är en av de stora produktionskällorna nu och i framtiden. Som medlem i Dala Vindkraft Ekonomisk förening ger du klimatet en bättre chans. Elpriserna på marknaden har successivt ökat under det senaste året

Läs artikeln

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

2018 . 05 . 02 Dala Vindkraft Ek.f.

Stämman äger rum: Tisdagen den 22 maj 2018 kl 18.00 i Stiernhööksgymnasiets aula i Rättvik. (Vägbeskrivning se bifogad kallelse). Fika med smörgås finns från kl 17.00 i kafeterian utanför aulan. Stämman behandlar föreningens tolfte verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2018-05-16 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via

Läs artikeln

Återbetalning av medlemsinsatser i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

2017 . 12 . 11 Dala Vindkraft Ek.f.

Som medlem i Dala Vindkraft Ekonomisk förening så kommer du i februari 2018 erhålla en del av tidigare inbetald medlemsinsats. Bakgrunden till denna utbetalning är att föreningsstämman den 31/5 2017 beslutade att insats-beloppens storlek skall minskas. Du väljer själv hur du vill ha återbetalningen och registrerar valet på denna sida: http://dalavind.se/aterbetalning/insatser/ Om vi inte hör

Läs artikeln