Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening äger vindkraftverk och säljer VindEl till sina andelsägare. Föreningen är med sina drygt 2700 medlemmar och drygt 21 000 sålda vindandelar Sveriges nästa största vindkraftkooperativ.

Föreningens snabba tillväxt och goda ekonomi bygger på den nära anknytningen till Dala Vind AB som bygger vindkraftverk främst åt föreningens behov och för att behålla i egen förvaltning.

Produktionen från föreningens vindkraftverk fördelas på andelar som var och en motsvarar från 100 till 1000 kWh. En andel motsvarar rätten att till självkostnadspris köpa 100 till 1000 kWh VindEl.

Föreningen levererar sin VindEl till ungefär 3000 anläggningar.

 

Köp vindandelar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

2017 . 05 . 10 Dala Vindkraft Ek.f.

Stämman äger rum: Onsdagen den 31:e maj 2017 kl 18.30 i Envikens sporthall. Fika med smörgås finns från kl 17.30 i kafeterian i sporthallen. Stämman behandlar föreningens elfte verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2017-05-26 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till info@dalavindkraft.se. Under punkt 17

Läs artikeln

Förnybar el på lika villkor!

2017 . 02 . 15 Dala Vindkraft Ek.f.

I dag startar en rad aktörer, inkluderat Dala Vindkraft Ekonomisk förening, en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion. Bakom denna insamling står följande organisationer: 100% förnybart Sveriges Vindkraftförening Solkompaniet Greenpeace OX2:s vindkraftskooperativ Dala Vindkraft Ekonomisk förening Telge Energi Telge Energi Vind Ekonomisk Förening Solel i Sala och Heby Ekonomisk

Läs artikeln

Medlemsinfo nr 1 2017

2017 . 02 . 01 Dala Vindkraft Ek.f.

Vindkraften ökar trots låga elpriser I år uppgår den vindkraftsproducerade elen till ca 17 TWh i Sverige (Totalt elbehov i Sverige ligger på 140 – 150 TWh). Målet är 30 TWh vindkraft till år 2030. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige fortsätter även om den har avtagit en del p.g.a låga elpriser som gör det svårare

Läs artikeln