Vindpeng

Vindpeng från Äppelbovind utgår med 5 000 kronor per år förutsatt att föreningens ekonomi tillåter det. Föreningar som ansöker om vindpeng ska ha sin verksamhet i det som räknas som Äppelbo gamla socken.

Senaste ansökningsdag är 31 oktober året innan utdelande av vindpeng. Utdelning sker i januari året efter ansökan.

Ansökningshandlingar