Vindandelar Äppelbo Vind

På andelstorget läggs eventuella annonser för köp eller försäljning av andelar i föreningen Äppelbovind ut.

Andelstorg

Just nu finns inga andelar till försäljning.

Anmäl intresse att köpa eller sälja

 

Försäljning & överlåtelse av andelar

Då säljare och köpare är överens och betalningen är genomförd ska köpare och säljare fylla i den här blanketten. När blanketten är ifylld, undertecknad och insänd till föreningen i original och den administrativa avgiften, 150 kr inkl. moms, är betald av köparen, skickas nya andelsbevis.