Ekonomiskt utfall

En andel i Äppelbovind kostade 3 720 kronor år 2001. Varje år, under 20 år, återbetalas 1/20-del av insatsen = 186 kronor. Ingen moms läggs på eftersom det är fråga om återbetalning av kapital.

Det första året var återbetalningen lägre eftersom föreningen övertog verket den 1 april 2001.

Återbäring per andel, som motsvarar medlemmens konsumtion av 1000 kWh per år, har de senaste fem åren utgått enligt följande:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Återbäring 539 328 317 361 103 155 96
Moms på återbäring 135 82 79 90 25 38 24
Återbetalning av andel 186 186 186 186 186 186 186
Summa 860 596 582 637 314 379 306

 

Återbäring och återbetalning av insats från och med 2001 till och med 2013: 8 050 kronor.