Samarbeten

Dala Vind har samarbetsavtal med flera aktörer för att hjälpa dem med att ta fram tillstånd och uppföra vindkraftverk i landet.

Här är några exempel på organisationer vi samarbetar med:

Prästlönetillgångar i Västerås Stift (PLT) Dala Vind har uppdraget att undersökt möjligheten till vindkraft på PLTs mark. Vilket bland annat har resulterat i ett tillstånd på Fjällberget, Ludvika samt att Dala Vind arrenderat mark på Enviksberget, Falun för framtagande av tillstånd. Dala Vind är rådgivare åt PLT.

Uppsala Akademiförvaltning (UAF) Dala Vind har uppdraget att undersökt möjligheten till vindkraft på UAFs mark. Vilket bland annat har resulterat i tre projekt. Som det ser ut kommer tyvärr inget av projekten att realiseras på grund av olika hinder som framkom under förstudierna. Dala Vind är rådgivare åt UAF.

Ljusterövind Ef Dala Vind är rådgivare till Ljusterövind inför deras ideér att äga ett vindkraftverk.

Strömberg Förvaltnings AB Dala Vind samordnar upphandling och byggnation av Stockholms skärgårds största vindkraftverk på Ljusterö. Under sommaren 2016 kommer Strömberg Förvaltnings AB tillsammans med Ljusterövind Ef att driftsätta ett vindkraftverk på Ljusterö. Fabrikat/typ Vestas V-110 2,0 MW med en navhöjd på 95 m och rotordiameter på 110 m.

Kontakta Dala Vind för dina frågor om vindkraftprojekt i Sverige.