Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Okategoriserade

Stämman äger rum: Torsdagen den 23 maj 2019 kl 18.30 i Folkets hus Säter. (Vägbeskrivning se bifogad kallelse).

Fika med smörgås finns från kl 18.00.

Stämman behandlar föreningens 13:e verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2019-05-16 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till info@dalavindkraft.se.

Under punkt 17 kommer ett ärende att behandlas, minskning av insatsernas storlek. Detta är liknande det ärende stämman beslutade om 2017.

Kallelse
Årsredovisning – Dala Vindkraft Ekonomisk förening 2018
Minskning av insatsbeloppens storlek