Nyheter

Nyhetsarkiv om vindkraft från Dala Vind AB, Dala Vindkraft Ekonomisk förening, Vindela och Äppelbovind.

VM-satsning i Sörskog med stöd av Dala Vind

2014 . 12 . 16

Inför vintern satsar Bengt Lock och spårgruppen i Sörskog på mer och bättre skidåkning med stöd av bland andra Dala Vind AB. Varje år kommer tusentals skidåkare från hela Sverige till vackra och snösäkra Sörskog

Högsäsong för vindkraft

2014 . 11 . 18

Visste du att vinterhalvåret är tiden då vindkraften producerar mest energi? Här nedan kan ni se en jämförelse mellan sommarmånaderna och vintermånaderna statistik för vindkraftverk som Dala Vind AB har driftansvar för. Dala Vinds vindkraftverk

Dala Vindkraft är ett av Sveriges största vindkraftkooperativ

2014 . 11 . 07

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening är idag landets näst största vindkraftkooperativ med sina totalt 27000 sålda vindkraftsandelar. Föreningens syfte är att producera och leverera el till självkostnadspris för sina medlemmar och andelsägare. Vill du ha egenproducerad hållbar

Skattereduktion för andelsägd vindkraft?

2014 . 10 . 29

Den nya regeringen har i sitt budgetförslag lagt fram en skattereduktion för att uppmuntra egenproduktion av el som ska gälla från 1 januari 2015. De skriver också att de har för avsikt att ge andelsägare av

Inbjudan till samråd

2014 . 10 . 01

Dala Vind undersöker möjligheten att uppföra sju vindkraftverk 1,5 kilometer väster om Ängelsfors i Hedemora kommun. Allmänheten inbjuds till samrådsmöte i Långshyttans Folkets Hus onsdagen den 8 oktober klockan 18.30. Välkomna! Här kan samrådsunderlag laddas ner

Synbarhetsanalys av vindkraftverk

2013 . 02 . 01

Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas utbyggnaden av vindkraft bland annat med motiveringen att vindkraftverken kommer att synas för mycket. I syfte att